Netbutik Hvem er vi Links Videolinks Tavlen(blog) Twitter Facebook kontakt

Københavnerskolen

kvantemekanik og bevidsthed

- idag

Virkeligheden, i sig selv, lader sig ikke måle

københavnerfortolkningen

komplementaritet

"sproget"

sammenhæng

forbundethed

superposition

 

 

Før alting

bevidsthed

epigenetik/kvantebiologi

feltteori

tilstand/dimension

healing

tid

 

Københavnerskolen - idag, er et netværk, der forsker i bevidsthed i lyset af de kvantemekaniske principper og konsekvenserne heraf.